KBT Västerås - RC Samtalsforum - Regina Calnaris

 

 

Min grundutbildning är till beteendevetare, därefter är jag vidareutbildad till leg. psykoterapeut med KBT inriktning vid Uppsala Universitet. 

 

 

Vad kan jag hjälpa dig med?

Har Du problem med oro, GAD eller panikattacker? Social fobi? Specifika fobier? Stark tandvårdsrädsla? Depression/nedstämdhet?  Mår Du dåligt av långvarig smärtproblematik, stress/utmattning eller har sömnproblem? 
Hos RC Samtalsforum kan Du få hjälp med detta av en psykoterapeut, legitimerad av Socialstyrelsen.
Du får det terapeutiska stöd Du behöver. Att gå i terapi innebär ofta en stor satsning både i arbete, tid och pengar och behandlingen bygger på en god och varm relation med ömsesidig respekt och en hög grad av trygghet i kontakten.

RC Samtalsforum har även Vårdavtal med region Västmanland och landstinget Sörmland för behandling av extrem tandvårdsrädsla.

                                                               

Kontakta RC Samtalsforum på tel: 070-2345 890