KBT

KBT-terapi i Västerås

KBT står för Kognitiv Beteendeterapi och är den form av terapi som behandlingar hos RC Samtalsforum grundar sig på.

 

Hur KBT kan hjälpa Dig

Syftet med KBT är att förändra tankar, känslor och beteenden som oftast är orsaken till problemet. Det är en strukturerad och målinriktad behandling som går att utvärdera. Vi sätter upp kort – och långsiktiga mål som är viktiga för Dig och arbetar sedan tillsammans för att Du ska kunna uppnå målen. Vi fokuserar på det som besvärar Dig i nuet mer än på det förflutna, för att hitta lösningar så att Du kan gå vidare i livet på ett mer funktionellt sätt. KBT har ett starkt forskningsstöd och kan användas inom många områden. Behandlingstiden är dessutom kortare än för många andra psykoterapi inriktningar. Mellan våra möten kommer Du att få hemuppgifter att utföra vilket kommer att hjälpa Dig i Din utveckling. Hemuppgifterna gör att behandlingstiden förkortas.

Du kan förvänta Dig att få hjälp på olika nivåer - med kunskap, självreflektion och verktyg för både förändring och acceptans.

 

Sekretess och tystnadsplikt

Tystnadsplikt är givetvis en självklarhet. Alla uppgifter om Dina personliga förhållanden är sekretesskyddade och lämnas bara ut om Du ger ditt medgivande. Det viktigaste är att Du ska kunna känna Dig bekväm med att kunna öppna Dig i en trygg och säker miljö.

 

KBT i Sverige

Det finns ca 6000 legitimerade psykoterapeuter i Sverige. 3 % är utbildade inom KBT. Många är organiserade i Beteendeterapeutiska Föreningen där Du kan lära dig mer om KBT.