Litteratur

        

 

           Förslag på litteratur att läsa för Dig som vill veta mer:

  

 • Social fobi - Effektiv hjälp med kognitiv beteendeterapi.  

          Tomas Furmark, Per Carlbring, Gerhard Andersson, m.fl. Liber, 2013.

 

 • Ingen panik - Fri från panik- och ångestattacker i 10 steg med kognitiv beteendeterapi.

           Per Carlbring & Åsa Hanell, Natur och Kultur, 2011.

 

 • Fri från oro, ångest och fobier - Råd och tekniker från kognitiv beteendeterapi.            

        Maria Farm Larsson & Håkan Wisung, Forum bokförlag, 2005

 

 • Oro - att leva med tillvarons ovisshet.            

          Anna Kåver, Natur & Kultur, 2017 

           

 • Sömn - Sov bättre med kognitiv beteendeterapi.

          Marie Söderström, Viva förlag, 2007.

 

 • Mindfulness i vardagen – Vägar till medveten närvaro.

          Ola Schenström, Viva Förlag, 2007.

 

 • Ur ur depression och nedstämdhet med kognitiv beteendeterapi.

          Gerhard Andersson m.fl., Viva Förlag, 2012

 

 • Handbok för oglada. Vetenskapligt förankrade metoder för ökad glädje och livskvalitet.

           Lars Ström, Per Carlbring, KBT akademin, 2014.   

 

 • Hantera din stress med kognitiv beteendeterapi.

          Georgio Grossi, Viva förlag, 2008.

   

 • När perfekt inte duger.

          Martin Antony & Richard Swinson, Natur & Kultur 2014.

     

 • Sluta älta och grubbla - lättare gjort med kognitiv beteendeterapi.

          Olle Wadström, Psykologinsats, 2009.

    

 • Släpp taget om smärtan, ACT metoden mot kronisk värk.

          JoAnne Dahl & Tobias Lundgren, LevNu W&W, 2012.

 

 • Dansa på deadline. Uppskjutandes psykologi.

           Alexander Rozenthal, Lina Wennersten, Natur & Kultur 2014.

          

 • Tänk om jag är sjuk. Fri från hälsoångest med kognitiv beteendeterapi.

            Erik Hedman m.fl.,  Natur & Kultur 2016.