Hjälp vid .....

På den här sidan kan Du läsa mer om vissa av de besvär RC Samtalsforum arbetar med

 

  • Oro/GAD (generaliserat ångesttillstånd)
  • Fobier
  • Depression
  • Social fobi
  • Stress/utbrändhet

 

Oro/GAD 

En person som har GAD känner en ständig oro och osäkerhet som gör att det är svårt att koppla av och känna sig lugn och trygg i sig själv. Man kan känna sig ångestfylld, pessimistisk, rastlös, lättretlig, stressad och spänd. Tankarna handlar vanligtvis om att något hemskt ska hända, att en katastrof ska ske eller att de som står en nära ska försvinna eller lämna en. Dessa orostankar, såväl som grubblerier över det förflutna, gör att man får svårt att koncentrera sig och vara närvarande i nuet.

Att ständigt vara orolig och känna ångest gör att man blir trött, samtidigt som man ofta får svårt att sova. Sömnsvårigheterna kan göra att man blir känsligare för stress och ångest. Man kan även få kroppsliga symtom.

Generaliserat ångesttillstånd kan behandlas med psykoterapi, läkemedel eller en kombination av båda. I en KBT terapi försöker man hitta nya förhållningssätt till tankar, känslor och kroppsliga reaktioner. Att träna avslappning eller göra övningar i mindfulness kan hjälpa till att minska oron och öka förmågan att vara i nuet.

 

Fobier

Fobier kan vara av olika slag: för levande varelser (som hundar, ormar och spindlar), naturföreteelser (som höjder och vatten), blod/sprutor/skador (som åsynen av injektioner och blod) samt specifika situationer (trånga utrymmen, hissar, flygresor). En annan stark rädsla kan vara för att bli allvarligt sjuk (hälsoångest).

Vid behandlingen av fobier får man under trygga förhållanden möta och utmana sina rädslor, successivt exponera sig för det man tidigare undvikit. Man får lära sig att hantera sina rektioner och förändra sina tankar kring det man tidigare varit rädd för.

RC Samtalsforum har även lång erfarenhet av att arbeta med personer som är extremt tandvårdsrädda. Detta görs i tandvårdsmiljö. Efter denna inledande terapi följer fortsatt tandbehandling hos tandläkare som RC Samtalforum samarbetar med.

 

Social fobi

Social fobi är en stark rädsla för situationer där man känner sig granskad eller värderad av andra. Äta och dricka i andras sällskap, tala med myndighetspersoner, prata med personer man inte känner, gå på fest, träffa främmande människor, yttra sig på ett möte, tala inför en grupp, uttrycka egna åsikter, se andra personer i ögonen mm. är vanliga ångestväckande situationer vid social fobi. Rädslan kan gälla enbart en eller ett fåtal sociala situationer eller besvär i många olika sammanhang.  

 

Depression

Nedstämdhet är en normal känsla som nog alla är bekanta med. De flesta har under sitt liv någon gång varit i ett sänkt stämningsläge där man kännt sig nere, tvivlat på sig själv och misströstat om framtiden. I de flesta fall går sådana perioder över av sig själv.

Ibland går inte nedstämdheten över utan starka känslor av sorg och hopplöshet fördjupas och fler symtom kan visa sig. Hela livssituationen kan till slut kännas övermäktig.

Det är vanligt att man blir deprimerad i samband med förluster av olika slag, det kan vara en förlust av någon närstående, den egna hälsan eller ett arbete. Tidigare erfarenheter kan också göra att man är extra känslig för vissa situationer eller händelser.

Vid KBT behandling för depression läggs fokus på olika sätt försöka bryta den deprimerades inaktivitet samt att identifiera och ifrågasätta negativa tankemönster.

 

Stress/utbrändhet

Vid långvarig stress och utan möjlighet till vila och återhämtning, ökar risken att vi ska få olika stressrelaterade besvär. Det kan vara "utbrändhet", muskelsmärta, depression, sömnproblem mm.

En KBT behandling innefattar ofta att lära in olika hanteringsstrategier där det gäller att hitta balans mellan aktivitet och vila. En tydlig kommunikation med omgivningen, kunna sätta gränser och säga nej, träna avslappning och omtolkning av negativa tankar, kan vara andra saker att fokusera på.