Övriga tjänster

 

Föreläsningar

RC Samtalsforum erbjuder även föreläsningar om KBT och livsstilsförändringar. 

För Dig som jobbar inom tandvården erbjuds en föreläsning om specifik användning av KBT vid behandling av tandvårdsrädsla.